Vyhlídkové lety balonem | Informace o létání horkovzdušným balónem

Historie létání horkovzdušným balonem

Popíšeme historii vzletu prvního balónu, vývoj balónového létání v ČR, podíváme se na přehled nejdůležitějších továren na výrobu horkovzdušných balónů ve světě.

Historie horkovzdušného balonu

Horkovzdušný balón byl vůbec první prostředek, díky kterému se dostal člověk do vzduchu. Zásluha patří francouzským bratrům Montgolfierům, kteří v roce 1783 jako první sestrojili první horkovzdušný balón. Balón byl sestrojen z taftu a vytápěný slámou. Prvními živými pasažéry horkovzdušného balónu byli zvířata (kohout, kachna, beran). Let horkovzdušným balónem trval dvacet minut a přistál naprosto v pořádku. První člověk v horkovzdušném balónu byl 21. 11.1783 francouzský fyzik JeanFrançois Pilâtre de Rozier a François Laurent d'Arlandes. Po svém letu byli tehdejším panovníkem Ludvíkem XVI. povýšeni do šlechtického stavu a obdarováni hmotnými statky. Historický první let je v současnosti vzpomínán při každém balonářském křestu, kdy se prvoletci křtí právě na počest bratří Montgolfierů a francouzských fyziků.

Létání v České republice

V České republice se o rozvoj balónového létání zasadil Aviatik klub. Rok 1983 byl pro České létání zlomoví Aviatik klub postavil první československý balón, čímž začali novou etapu balónového létání v Čechách. Následovalo několik měsíců pokusů, jak správně s balónem létat. První pasažérský balon je vyroben roku 1988. Poté je z důvodu politického režimu založena společnost Aerotechnik Kunovice, která již vyrábí balóny pro celý východoevropský trh, a to až do roku 1989. Po revoluci vzniká v Brně společnost Kubíček Balloons s.r.o. Ta dnes vyrábí a prodává horkovzdušné balóny do celého světa.

Let balonem - Chrudim a okolí

Továrny na horkovzdušné balóny ve světě

V 70 letech minulého století začaly vznikat první továrny na výrobu horkovzdušných balonů ve světě. V roce 1971 byla postavena továrna Cameron Balloons v anglickém Bristolu. Továrna od té doby vyrobila více než osm tisíc horkovzdušných balónů. V roce 1980 začíná expedice v Africe, expedice trvala téměř rok a po jejím skončení, kdy bylo provedeno 40 úspěšných letů, byla založena továrna Ultramagic se sídlem v Barceloně. V roce 1979 začíná s výrobou horkovzdušných balónů dodnes jediná australská továrna Kavanagh. Sídlí v Sydney a je to jedna z továren, která se intenzivně zabývá vývojem speciálního sportovního balónu pro extrémní závodní létání. V roce 1989 vzniká v Brně továrna na balóny Kubíček Balloons s.r.o. Zakladatelem byl Aleš Kubíček, který stál u zrodu balónového létání v České republice a byl zároveň i hlavním konstruktérem prvního československého balónu. Firma se v současnosti zabývá zároveň i stavbou vzducholodí, reklamních nafukovadel, v současnosti se začíná zabývat i konstruováním a výrobou malých letadel. Tato továrna je největším výrobcem a producentem balónů ve střední Evropě. Nedaleko moravské metropole v Černé Hoře si navíc továrna Kubíček Balloons s.r.o. sama vyrábí své látky na obaly balónů. Firma Schroeder Fire Balloons sídlící v Německu patří mezi největší. Jejich balóny jsou rozšířené především v Německu. Tento výrobce ale stojí za zmínku zejména proto, že dodává některým dalším výrobcům balónů své palivové lahve. Jedna z nejmladších továren se nachází v Sao Paolu. Byla založena instruktorem Luizem Paolem, který si sám postavil první balón. Dnes se továrna zabývá především konstruováním speciálních tvarů balónů. Ve světě existují spousty malých továren na horkovzdušné balóny (Chile, Číně, USA, Kanadě, Japonsku, v Evropě pak v Belgii, Německu, Portugalsku nebo Maďarsku).